Baren  Humor  FAQ  Bibliotek  Stamgjester  IRL  Turer  Linker 

n.a.m-biblioteket

no.alt.motorsykler er noen ganger en kilde til seriøs og velfundert informasjon. Mye av det er basert på flere års erfaringer med motorsykkel. Likevel: det som kommer fram her må på ingen måte betraktes som den evige og fulle sannhet, men leses med vanlig sunn fornuft i bakhodet. (Dette kan kanskje synes irrelevant i n.a.m-sammenheng, men sånn er det nå bare...)

Har du bidrag som hører hjemme her, send en mail til Grethe, eller bare rop "GRETHE!" på n.a.m. Da blir innlegget tatt vare på, og publisert ved første og beste anledning.

 

 Baren  Humor  FAQ  Bibliotek  Stamgjester  IRL  Turer  Linker 
Oppdatert 26. juni 2002 av Webmaster