Baren  Humor  FAQ  Bibliotek  Stamgjester  IRL  Turer  Linker 

"Motorsyklister mot vold" Pressemelding, 11. Juni 1997

From nobody Thu Jun 12 08:54:00 1997
    Path: Norway.EU.net!not-for-mail
    Message-ID: <rosk9k3a113.fsf@scilight.dolphinics.no>
    From: Ivan Tving <it@no-spam.dod.no>
    Newsgroups: no.alt.motorsykler,no.general
    Subject: Pressemelding: Motorsyklister mot vold
    Date: 10 Jun 1997 00:01:44 +0200
    Lines: 45
    Organization: DoD MC, Norway Chapter
    NNTP-Posting-Host: scilight.dolphinics.no
    X-Newsreader: Gnus v5.1
    Xref: imladris.dolphinics.no no.alt.motorsykler:17754 no.general:70693    

Pressemelding

Motorsyklister mot vold

Det har i den senere tid vært stor fokus i mediene på kriminaliteten i
det norske MC-miljøet. Senest har den ytterst beklagelige bombingen i
Drammen med tap av menneskeliv til følge skapt svært dårlig omtale for
MC-miljøet i Norge. En uheldig konsekvens av medienes behandling av
dette er, at alminnelige norske motorsyklister, som praktisk talt
utgjør hele den aktive masse av motorsyklister i Norge, blir knyttet
opp mot kriminalitet og voldshandlinger gjennom medienes bruk av
uttrykk som "MC-kriminalitet", "MC-vold" og "MC-bombing".

Et bredt snitt av motorsyklistene i Oslo ønsker derfor å markere sin
avstand til voldsbruk under parolen "Motorsyklister mot vold". Vi
ønsker å gjøre dette ved en markering onsdag den 11.juni, 1997, med
kortesjekjøring fra Tyrigrava Kro på Gamle Mossevei kl.19:30, med
ankomst på Youngstorvet i Oslo kl.20:00. Der vil vi avholde en
fredelig markering av 20 minutters varighet, hvor pressen er
innbudt. Det vil ikke være noe politisk budskap. Vi ønsker bare å
poengtere, at motorsyklister er vanlige og fredelige folk som tar
avstand fra voldsbruk, og at "MC-folket" fra nesten alle norske
"MC-klubber" tar avstand fra "MC-kriminalitet" og "MC-vold".

Demonstrasjonen er ikke tilrettelagt av noen organisasjon, men er
blitt til som en spontan reaksjon fra en rekke privatpersoner, som
kjører motorsykkel. Demonstrasjonen er ikke rettet mot noen spesiell
gruppering innenfor eller utenfor motorsykkelmiljøet i Norge, da den
alminnelige motorsyklist i Norge er like så lite involvert i
kriminelle aktiviteter som resten av Norges befolkning. Og det er
akkurat det vi ønsker å formidle gjennom vår markering.

Med vennlig hilsen

Noen alminnelige motorsyklister i Norge

Tilbake til namIRL

 Baren  Humor  FAQ  Bibliotek  Stamgjester  IRL  Turer  Linker 
Oppdatert 26. juni 2002 av Webmaster